HOT Line:: Ohrožuje nás Lisabonská smloua? ANO! Řekněte jí NE!
 Home
 Životopis
 Dokumenty
 Kontakt
 Spolužáci
 Fotky
 Tydlytytamto
 Linky
Plošné přídavky na děti? Ano!
Autor: Richard Duřpekt; Datum: říjen 2004; Vyšlo: Pohled zprava č.8, rok 2004

Čas od času přijde naše socialistická vláda s výborným nápadem. Jedním z nich je i návrh zavést plošné přídavky na děti. Bohužel díky pravicové opozici a zejména vlastní neschopnosti se nedaří takovýto skvělý nápad prosadit. Pokud nyní máte pochybnosti o upřímnosti dosavadního textu nebo o mém duševním zdraví, nepřestávejte, prosím, číst.

Plošný přídavek na dítě je charakteristický tím, že stát nezkoumá příjmovou či majetkovou situaci příjemců takovéto sociální dávky a poskytne přídavek rodičům všech dětí. Tedy jak lidem s velmi nízkými příjmy, tak i milionářům. Naopak adresný přídavek se poskytuje pouze lidem s nízkými příjmy, tedy těm, kteří jej skutečně potřebují.

Nechci polemizovat, zda lidské potřeby jsou objektivní či subjektivní a lze-li je vůbec vyjádřit penězi. Chci upozornit na to, že jde o druhé přerozdělování v řadě za sebou. Tím prvním jsou daně, které každý platí podle výše svého příjmu a spotřeby. Tedy chudí lidé platí logicky méně daní než lidé bohatí. Daně tak mají stejný přerozdělovací efekt, jako zmiňované přídavky na děti. Je proto zbytečné a neefektivní, abychom měli dva velmi podobné systémy.

První možnost, které každého pravicově smýšlejícího občana napadne je zrušení přídavků na děti a současné snížení daní. To by bylo rozumné, pokud by neexistovali lidé zcela bez vlastních příjmů, např. nezaměstnaní. Těm žádné nízké daně nepomůžou, neboť nemají co zdanit. Řešením je druhá možnost, tedy ponechání stávající výše daní a zavedení plošného přídavku.

V takovém případě lidé zcela bez příjmů dostanou přídavek, který jim objektivně pomůže a který z nich učiní příjemce ze sociálního systému. Lidé s nízkými příjmy zaplatí daně, které se zhruba vyrovnají výši plošného přídavku a nebudou tak ani plátci ani příjemci systému společenského přerozdělování. A konečně lidé s vysokými příjmy zaplatí vysoké daně a dostanou plošný přídavek, který jim částečně sníží jejich celkový daňový odvod. Stále však zůstanou čistými plátci do systému. A to je stav, který odpovídá zažitému pojetí moderního státu a který není proti mysli snad žádnému občanovi.

Systém plošných přídavků na děti má tu výhodu, že je administrativně velmi jednoduchý, z čehož plyne, že jeho provoz je velmi levný. Navíc neotravuje občany neustálým papírováním a hlavně zcela odstraňuje prostor pro podvůdky a podvody a s tím i příležitost pro korupci. A víme, že příležitost dělá zloděje.

Další obrovská výhoda je v tom, že systém je motivační. Platí v něm totiž, že prací si člověk může jedině polepšit. Zdá se vám to samozřejmé? Bohužel dnes může nastat případ, že pokud si vyděláte o 1 Kč více, přijdete o příspěvky ve výši třeba 1 000 Kč. Naopak v systému plošných přídavků vám to, co už jednou máte, zůstane. A z každé další vydělané koruny sice zaplatíte daň, ale pokaždé budete mít čistého více peněz, než kdyby jste nepracovali.

Dosud jsme se zabývali pouze přídavky na děti. Existují ale další dávky, které můžeme nazvat přídavky „pro dospělé“. Jsou to nejrůznější příspěvky na bydlení, sociální příplatky či daňové odpočty. Myslíte si, že by pro ně mohlo platit to samé, co pro přídavky na děti? Samozřejmě. Takový nápad již existuje a říká se mu rovná sociální dávka.

Tímto článkem jsem chtěl říct, abychom nezapomínali, že každá mince má dvě strany a že i zdánlivě bláznivý nápad může stát na kvalitních pevných základech.

Fotky
Tak to jsem já!
 


www.opensuse.org

Teď je čas darovat krev