HOT Line:: Ohrožuje nás Lisabonská smloua? ANO! Řekněte jí NE!
 Home
 Životopis
 Dokumenty
 Kontakt
 Spolužáci
 Fotky
 Tydlytytamto
 Linky
Kladivo na korupci
Autor: Richard Duřpekt; Datum: říjen 2004; Vyšlo: Pohled zprava č.8, rok 2004

Korupce v naší zemi je vážný problém. Podle Transparency Internationalpatří Česku v tuto chvíli nelichotivé 54. místo z celkového počtu 133 hodnocených zemí. Mnozí z nás jsme se s korupcí setkali a každý o ní alespoň slyšel. Následovat logicky musí téměř nerudovská otázka: co s ní?

V současné době se zdá být řešení problému korupce složité a dlouhodobé. Zřizují se nejrůznější protikorupční služby a telefonní linky, zpřísňují se zákony a majetková přiznání musí podávat stále širší okruh lidí. Zavádí se nové kontrolní mechanismy vč. různých forem dvojích, trojích a bůh-ví-kolikaterých kontrol. Zaměstnávají se noví a noví pracovníci pověření korupční problematikou. A korupce přitom stále roste a roste.

Důvod je ten, že dnešní vláda léčí následky, ale nikoliv příčiny. Ty se nacházejí v samotném principu korupce. Ten spočívá v získání výhody za úplatu člověku, který o udělení výhody rozhoduje, ale nenese náklady s tím spojené. Jinak řečeno úplatek je možné dát pouze člověku hospodařícímu s majetkem, který mu nepatří. Nikoho by např. nenapadlo dávat úplatek soukromému majiteli bytu, aby mu ho prodal levněji. Majitel by totiž musel být duševně chorý, aby vzal úplatek 100.000 Kč za to, že v zápětí přijde o 200.000 Kč.

Nejde přitom jen o nemovitý majetek. Také úředník, který rozhoduje o poskytnutí či neposkytnutí dotace nebo pouhé sociální dávky, hospodaří s majetkem, který mu nepatří. Proto je principiálně uplatitelný. Podobně bychom mohli jít dál a dál a vzpomenout si přitom třeba na policisty rozhodující o udělení či neudělení pokuty.

Skutečné řešení a tedy i vyléčení příčin korupce tedy představuje zejména privatizace státního majetku. Následovat musí změna zákonů tak, aby úředník nerozhodoval, ale pouze prováděl rozhodnutí, která veřejně učiní řádně zvolení zástupci lidu.

S privatizací majetku se přitom musí začít od těch nejmenších částí. Typickým příkladem jsou byty, u kterých neexistuje jediný racionální důvod, proč by je stát měl vlastnit. Pokračovat se musí drobnými institucemi jako jsou např. domovy důchodců, technické služby, školy apod. Praxe ukázala, že je vždy efektivnější platit za poskytování veřejně prospěšných služeb soukromým firmám, nežli tyto firmy vlastnit a provozovat.

Na druhé straně existuje majetek, o němž se domnívám, že je výhodné ho ponechat v rukou státu. Je to majetek spojený s infrastrukturou – např. silnice či železniční koleje, ale také např. telefonní dráty vedoucí z jednotlivých ústředen do každé domácnosti. Další okruh se týká přírodního a kulturního bohatství, jako jsou lesy, doly nebo historické objekty. A konečně třetím okruhem jsou přirozeně monopolní záležitosti typu jaderné elektrárny, tranzitního plynovodu nebo mezinárodního letiště.

Je dobré si uvědomit, že vláda pod vedením sociální demokracie postupuje přesně opačně. Již prodala nebo chce prodat uhelné doly, Transgas, Českou správu letišť nebo Český Telecom. Důvody jsou zejména ty, že privatizovat několik málo společností je daleko jednodušší než dobře prodat například několik tisíc škol. Také šance, že úředník dostane tučný úplatek, je při prodeji letiště daleko vyšší než při privatizaci místní knihovny. Tím se začarovaný kruh uzavírá.

Vraťme se ještě k zákonům. Jejich řeč by měla znít jako biblické „ano, ano - ne, ne“. Například výše již zmiňovaných pokut by měla být předem dána a nemělo by záležet na policistovi, zda za překročení dovolené rychlosti o 20 km/h udělí pokutu 500 Kč, 1.000 Kč nebo zda vyřeší případ domluvou. Také sociální dávky by měly být nastaveny tak, aby o jejich přidělení a výši nerozhodoval úředník. Obecně by měly být všechny zákony takové, aby občan ještě před kontaktem s úřadem věděl, jaký bude výsledek. Úřad musí plnit formální roli a dohlížet nad dodržováním daných zákonů a nikoli rozhodovat a tvořit vlastní nařízení.

Vyřešit problém korupce lze. Nebude to sice tak snadné, jako napsat takovýto článek, ale pokud bude existovat dostatečná vůle a odvaha provádět kroky proti korupci v duchu tohoto článku, pak výsledek může být jedině k lepšímu. Stačí chtít a konat.

Fotky
Tak to jsem já!
 


www.opensuse.org

Teď je čas darovat krev