HOT Line:: Ohrožuje nás Lisabonská smloua? ANO! Řekněte jí NE!
 Home
 Životopis
 Dokumenty
 Kontakt
 Spolužáci
 Fotky
 Tydlytytamto
 Linky
Anarchie
Autor: Richard Duřpekt; Datum: duben 2005; Vyšlo: Pohled zprava č.10, rok 2005

Nevím, zda existuje nějaká přesná definice anarchie, ale podle mého názoru je to stav, kdy neexistují žádné zákony a každý si dělá co chce, bez ohledů na své okolí. Většinou se shodneme na tom, že anarchie je systém, který je tomu našemu na hony vzdálený. Žijeme totiž v právním státě, máme jasně zformulované zákony a každý občan se jimi řídí. A pokud ne, čeká provinilce spravedlivý trest. Takový je náš stát. Teoreticky.

V Česku máme mnoho zákonů, vyhlášek, předpisů, norem a dalších ustanovení (dále jen "nařízení"). Jejich počet nedokážu přesně určit, ale nejstarší stále platné normy jsou z roku 1919. Pro ilustraci snad postačí, když se podíváme na sbírku zákonů roku 2004, ve které vyšlo celkem 700 různých nařízení rozčleněných do 236 částek o celkovém počtu 12.372 stran. K tomu připočtěme sbírku mezinárodních smluv za rok 2004, ve které vyšlo celkem 140 sdělení rozčleněných do 60 částek o celkovém počtu 10.868 stran. Pokud vás již tak uvedená čísla děsí, není to nic proti objemu předpisů, které na nás dnes a denně chrlí orgány Evropské unie. A všechny tyto předpisy obsahují nejrůznější příkazy, zákazy, doporučení a omezení pro každého z nás. Vedle toho všeho nesmíme zapomenout na nespočet úřadů, které dále rozšiřují již tak zamotaný systém o své vlastní normy.

Uvedená změť zákonů vede k jedinému efektu. Ve chvíli, kdy je regulováno již úplně všechno, kdy na každou maličkost lidského bytí existuje nějaký příkaz a nějaký zákaz, již přestanou mít všechna nařízení účinek a lidé si začnou dělat co chtějí. Nebude totiž jasné, co je dovoleno a co zakázáno, protože v tak obrovském množství nařízení se dá najít nebo skrýt cokoli. Co jeden zákon zakáže, to druhý povolí a naopak. Nakonec nastane anarchie vyvolaná přemírou nařízení.

V takovém systému pak lumpům projde téměř všechno, snad kromě loupeže či vraždy, za které bývají občas potrestáni. A to zejména proto, že lump si snadno najde v právním řádě něco, co ho formálně zbaví odpovědnosti za jeho chování. Kdyby byly zákony jednoduché a stručné, mohly by se snáze vymáhat a přečiny důsledně trestat.

Ale jak z popsané situace ven? Kde a jak přerušit roztočenou spirálu stále nových předpisů? Podívejme se do minulosti. Před zhruba 150 lety existovalo v naší společnosti jen minimum předpisů v porovnání s dneškem, ale lidé přesto normálně žili a byli stejně šťastní jako dnes. A často lze slyšet názor, že byli dokonce šťastnější. Inspirujme se tedy v tehdejší době a výrazně redukujme všechna nařízení a úřady. Minimalizujme stát.

Začít se musí od základů. Bylo by vhodné podívat se důkladně na naši Ústavu, provést důležité změny jako např. výraznou redukci Parlamentu či změnu volebních principů na většinové. K tomu pak nedopusťme přijetí jakékoli jiné ústavy. Jako druhý a zásadní krok by se měly postupně, přesto v krátké době, zrušit všechny dosavadní zákony. Současně s tím by se měly přijmout nové základní kodexy (občanský, trestní, obchodní), které by kvalitativně odpovídaly 21. století.

Všechny platné zákony by se měly vejít do jedné "tlusté" knihy, kterou by každý občan dostal domů a kde by si mohl snadno najít cokoli ho zajímá. Možná by stačilo vytvořit jakési nové desatero přikázání, které by se ovšem stoprocentně dodržovalo.

Přijímané zákony by navíc měly být komplexní a měly by postihovat jen skutečně závažné okolnosti. Například neexistuje žádný důvod omezovat prodej alkoholu nezletilým, pokud se následně v průzkumu ukáže, že 90% nezletilých u nás již alkohol někdy konzumovalo. Vzhledem k tomu, že takové nařízení nemá reálný efekt, je špatné a nadbytečné a můžeme ho zrušit.

Minimum zákonů a k tomu zdravý rozum, obecné mravní hodnoty a přirozené zábrany jsou podle mého názoru výrazně lepší, než desetitisíce stran právnických textů. V nich se totiž mohou rozum s morálkou snadno utopit.

Fotky
Tak to jsem já!
 


www.opensuse.org

Teď je čas darovat krev