HOT Line:: Ohrožuje nás Lisabonská smloua? ANO! Řekněte jí NE!
 Home
 Životopis
 Dokumenty
 Kontakt
 Spolužáci
 Fotky
 Tydlytytamto
 Linky
Lednové daňové novinky
Autor: Richard Duřpekt; Datum: únor 2006; Vyšlo: Bulletin ODS Brno-město, rok 2006

Bez většího zájmu veřejnosti začala počátkem letošního roku platit Sobotkova „daňová reforma“, jejímž hlavním bodem bylo snížení nejnižší sazby daně z příjmu fyzických osob z patnácti na dvanáct procent. Motivace tohoto kroku byla zřejmá – dvanáct je méně než patnáct, které chce ODS. Sociální demokraté si tak vyrobili další strašák na občany, který je vhodným doplňkem již existujícího strašáku v podobě zdražování potravin vlivem rovné patnáctiprocentní DPH.

Novela zákona však přinesla jednu skutečně významnou změnu, kterou je zrušení odečitatelných položek od základu daně a jejich nahrazení slevami na dani. Tuto změnu si můžeme nejlépe představit na příkladu. Zatímco vloni jsme od hrubé mzdy odečetli sociální a zdravotní pojistné a odečitatelnou položku 3.170 korun a z výsledné částky jsme vypočítali daň, letos od hrubé mzdy odečteme pouze sociální a zdravotní pojistné a ze zbývající částky počítáme daň. Takto získanou částku pak snížíme o 600 korun. Výsledkem je daň po slevě a tu odvedeme státu. Na první pohled zdánlivá maličkost má však v podmínkách dnešní progresivní daňové sazby velký význam.

Odečitatelné položky od základu daně totiž snižovaly daň „shora“. To znamenalo, že lidé s vysokými příjmy v nejvyšším daňovém pásmu na nich vydělali více než lidé s nízkými příjmy. Naopak nový systém snižuje daň „zdola“, tedy všem stejně o rovných 600 korun. Již před rokem se přitom podobným způsobem změnila odečitatelná položka na dítě v daňovou slevu 500 korun. V tomto případě dokonce rodič těchto 500 korun na dítě dostane, i když zrovna nemá žádný příjem. Říká se tomu daňový bonus a v původním systému odečitatelné položky na dítě to nešlo.

Lze říci, že je lhostejné, jakým způsobem sociální demokraté změnili výpočet daně, neboť ve výsledku zaplatíme daň prakticky stejně vysokou. Zajímavé však je, že systém slev na dani a daňových bonusů se nápadně podobá tzv. rovné sociální dávce, jak ji již před skoro třemi lety představil Vlastimil Tlustý. Jeho návrh spočíval ve zrušení všech odečitatelných položek od daně a také většiny dávek státní sociální podpory. To vše měla nahradit jediná univerzální dávka ve výši zhruba 4.000 korun, kterou by každý dospělý dostával bez ohledu na svůj příjem. Současná vláda zatím nešla tak daleko, aby do nového systému převedla i sociální dávky, ale změny v oblasti daní z příjmů jdou jednoznačně cestou rovné sociální dávky. Slyšíme-li tedy někdy o tunelování programu ODS, tak zde pro to máme krásný příklad.

Lednové zrušení odečitatelných položek s sebou dále přináší jednu ryze nepříjemnou skutečnost. Nyní se občan se svým výdělkem snáze než vloni dostane do vyššího daňového pásma s vyšší sazbou. Zatímco dříve musel mít hrubou mzdu vyšší než 14.023 korun, aby se dostal vyššího daňového pásma, letos díky absenci odečitatelné položky stačí už jen 11.543 korun hrubé mzdy k tomu, aby jeho výdělek začal být zdaňován vyšší sazbou. Nic na tom nemění ani na první pohled líbivé zvýšení hranice nejnižšího pásma z 9.100 na 10.100 korun. K tomu skutečně došlo, ovšem tato pásma jsou pouhá čísla ve vzorcích, po jejichž vyřešení se dostane na světlo realita vyšších sazeb. Tato realita je přitom silný antimotivační faktor a podporuje daňové úniky.

Vysvětlujme proto zcela jednoduše našim potenciálním voličům, že vše, co si vydělají do 11.500 korun je sice zdaněno dvanácti procenty, což je méně než patnáct, ale vše co si vydělají nad tuto částku, již musí zdanit devatenácti a více procenty, což je zase více než patnáct. Je to sice velice zjednodušená argumentace, která nezohledňuje desítky dalších faktorů, ale málokdo by je stejně měl čas či ochotu vyslechnout. Vzhledem k tomu, že příjem nad 11.500 korun pobírá 85 procent zaměstnaných lidí, věřím, že s touto argumentací najdeme pozitivní odezvu.

Mimochodem, loňské vydání úplného znění daňových zákonů mělo 180 stran, zatímco letošní vydání stejné edice má již 230 stran.

Fotky
Tak to jsem já!
 


www.opensuse.org

Teď je čas darovat krev